การติดตั้ง Git Client

ระบบ Git มีความเกี่ยวโยงกันแนบแน่นกับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมในปัจจุบัน

ดังนั้นในที่นี้บางคนอาจจะไม่ได้ลง Git ไว้ในเครื่อง บางคนก็มีแล้ว แต่อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่

สามารถแน่ใจได้โดยการดาวน์โหลด Git ตัวล่าสุดมาติดตั้งไว้ในเครื่องครับ

ลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง >> https://git-scm.com/downloads

Setup ชื่อ และ email หลังติดตั้ง

หลังติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา ตามระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราดังนี้

  1. รันคำสั่งด้านล่าง เพื่อกำหนดชื่อ user สำหรับระบบ git เครื่องนี้ (อย่าล่ืมใส่ชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ลงไปแทนที่ "FIRST_NAME LAST_NAME")

git config --global user.name "FIRST_NAME LAST_NAME"
  1. รันคำสั่งด้านล่าง เพื่อกำหนด email สำหรับระบบ git เครื่องนี้ (อย่าล่ืมใส่อีเมลล์ของตัวเอง ลงไปแทนที่ "myemail@example.com")

git config --global user.email "myemail@example.com"